Kuldebro er et område med dårlig isolering

Klimaskærm

klimaskærm

Klimaskærm

Klimaskærm er en fælles betegnelse for de dele af bygningen der danner adskillelse mellem det ydre og det indre af en bygning, altså danner en skærm mod klimaet. Det siger sig selv at der må stilles visse krav til denne klimaskærm for at den kan danne den tilsigtede afskærmning mod klimaet.

Siden 2006 har man også i Danlmark fået øget fokus på lufttætningen af bygningerne og dermed bevidstheden om at man for at kunne holde på varmen (kulden) også skal have en effektiv luftspærre eller dampspærre. Dels for at reducere utilsigtede utætheder og lækager i byggeriet og dels for at opnå den ønskede stillestående luft i isoleringen, under de varierende vindforhold. I bygningsregelementet stilles der nu direkte krav til denne lufttætning.   

En del af klimaskærmen er varmeskærmen og hermed isoleringen. Alle ved i dag godt at skal man kunne holde på varmen skal man isolere huset. Jo mere isolering jo bedre er huset isoleret, er nok den gængse opfattelse. Hvad man nok ofte glemmer i det daglige, er at det ikke er isoleringen i sig selv der isolerer, men den stillestående luft i isoleringsmaterialet. Eller sagt på en anden måde konstruktionen skal udføres lufttæt, så der kan etableres stillestående luft i isoleringsmaterialet.

En anden del af klimaskærmen er afskærmning for regn og sne, dette er nok den letteset at få styr på idet der hvis denne ikke er tæt, kommer h.h.v. regn og sne ind i boligen.

Dansk Bygningstermografi kan udføre en tryktest og der med undersøge din bygning tæthed. Du kan også læse mere på brancheforeningens hjemmeside - vi følger selvfølgelig foreningens normer og certificeringer.